Poděkování

Naše díky patří všem, kteří jakýmkoli způsobem podporují naše zvířátka, ať už finančně, pomocnou rukou, či dobrotami. Prostě všem nějakým způsobem zúčastněným.

Zvláštní poděkování patří našemu panu doktorovi  - MVDr. Janu Kubátovi, který zajišťuje veterinární péči našich svěřenců. Velice mu děkujeme za kvalitně odvedenou práci a za velmi lidský ( zvířecí) přístup.