Návštěva školky z Hazlova

23.06.2016 11:20

Na konci školního roku nás přijela navštívit školka z Hazlova. Musím říci, že děti byly velmi hodné a ukázněné, přestože byl mezi nimi velký věkový rozdíl. Vkládám článek, který o svojí návštěvě u nás na Ranči napsaly paní učitelky. :-)

Školní výlet na ranči ELRIO.

Plní dojmů a zážitků jsme se vraceli ze školního výletu naší mateřské školy, který jsme si naplánovali na ranč Elrio v Kopaninách. O tomto místě jsme již slyšeli, ale navštívili jsme ho poprvé. Svoboda a pohoda zvířat, která tam panuje, je znát už při vstupu na ranč. Všechna vás vítají a jdou vám naproti, aby vás přivítala. V ukázněnosti a ohleduplnosti mohou jít příkladem. Děti se nestačily divit, když zjistily, že si bez sebemenšího problému mohou pohladit kteréhokoliv čtyřnohého obyvatele tohoto ráje. Podrobný a poutavý výklad o příbězích některých zvířat v podání sympatické Jany Eretové všechny zaujal. V těsné blízkosti a bez obav si užívaly společnost s kozlem Lojzíkem, Honzíkem a Buráčkem, s kozami Mařenkou, Lojzičkou, Vivien a také nejstarší kozou, babičkou Bětkou. Seznámily se s poníky Haničkou a Inou. Pro svou libůstku si za dětmi přišlo prase Goliáš. To si lebedilo, když ho začalo drbat několik párů rukou. Spokojeně drželo a ani se nehnulo. Procházeli jsme společně celým rančem, který nám v souladu s okolním prostředím dodal příjemný prožitek. Když jsme se blížili ke kravám, které se tu v klidu pásly společně s koňmi a velbloudem Bumlou, a když  k nám také bez ostychu přicházely naproti, tajili jsme dech. Paní Eretová nás ale opět uklidnila tím, že z Matyldy a z Rozárky mít obavy rozhodně nemusíme. Její slova se potvrdila. Žádná ohrada, žádný strach, ani pomyšlení na útěk. Setkání tváří v tvář s nimi byl velký zážitek nejen pro děti. Jako správná ohlášená návštěva jsme přivezli dobroty, abychom poděkovali  za ochotu a vstřícnost. Paní Jana Eretová převzala pro zvířata od dětí tvrdé pečivo, jablka, mrkev a granule.

Na celém ranči je vidět, že starost o nemocná nebo opuštěná zvířata je plně v rukou lidí, kteří tuto práci nemohou dělat jinak než s láskou a obětavostí. Paní učitelky se s dětmi rozhodly, že od září si jedno ze zvířat tzv. adoptují. Nabídnou spolupráci i rodičům a ostatním příznivcům. Budou dobrovolně přispívat penězi na jeho žiivot na ranči.

Za všechny zúčastněné

Vlasta Cicková